Stanjšana stekla so precej dražja, mar jih je tako težko stanjšati?

lens thicknessOčalna stekla se ne tanjšajo z dodatnim brušenjem, temveč so tanjša zaradi materiala, ki močneje lomi svetlobo. Ti materiali so razvrščeni po lomnem količniku ali indeksu »n«, ki je pri običajnih steklih približno 1,5, pri stanjšanih pa je višji, na primer 1,6 ali 1,7.

Vaš optik vam bo svetoval, kateri material bi bil za vašo dioptrijo, vid in izbrani okvir najprimernejši, saj pozna še druge lastnosti stekel: odpornost na lomljenje, trdoto površine, količnik barvne disperzije v steklu (»Abbejevo število«) in druge.